Όροι Χρήσης

Προοίμιο

Ο παρών δικτυακός τόπος απευθύνεται σε πρόσωπα άνω των 16 ετών με δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο, για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Η Εταιρεία ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης και γι’ αυτό καλούνται οι χρήστες να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ενότητα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή προσθήκες.

Η πρόσβαση στις σελίδες και χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

Η Εταιρεία προσφέρει δωρεάν στους  επισκέπτες/χρήστες το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και οι τελευταίοι κατανοούν και αποδέχονται, ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και ότι η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής ή επιγραμμικής αναπαραγωγής ή μεταφόρτωσης κλπ οποιουδήποτε περιεχομένου από τους χρήστες καθώς και για οποιεσδήποτε  διαταραχές μπορεί να προκληθούν από τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του κόμβου.

Στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβάνονται και διαφημίσεις κάθε είδους.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων περιπτώσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, και πηγών περιεχομένου), όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εργαλείων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δε δύναται να αποτελέσει χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, μεταδοθεί, διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν απαλείφεται η ένδειξη προέλευσής του,  δεν θίγονται με κανένα τρόπο τρίτοι καθώς και τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και χωρίς αυτό να συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση συναφών δικαιωμάτων ή και εξουσιών.

 

Xρήση υπηρεσιών δικτυακού τόπου, περιεχόμενο χρηστών

Η επίσκεψη και περιήγηση στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη.

Ο επισκέπτης προκειμένου να επικοινωνεί διαδραστικά με τον δικτυακό τόπο, μέσω της υπηρεσίας άμεσης διαδικτυακής συνομιλίας (chat), μπορεί να συνδεθεί στην υπηρεσία κάνοντας σύνδεση του λογαριασμού που έχει στο Facebook.

Η Εταιρεία παρέχει απλώς την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για τη διαδραστική επικοινωνία των χρηστών με τον παρόντα δικτυακό τόπο και όταν και όπου τούτο προβλέπεται, για την ανάρτηση περιεχομένου. Οι χρήστες και όχι η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν, διανέμουν ή άλλως καθιστούν διαθέσιμο μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι συνεργάτες και οι σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων: άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου για:

– Ανάρτηση, δημοσίευση, περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, βλάβη σε ανήλικους κλπ.

Που θα μας βρείτε

Κρήτης 34 Παλαιό Φάληρο, 17564,Αθήνα

Τηλ: 2111196050 – 6947928310

Email: info@iwoofu.gr